Veel gestelde vragen

 • Waarom hanteert recreatie-accountancy.nl in vergelijking tot grotere accountantsorganisaties beduidend lagere tarieven?

  Onze oorsprong is dan wel te vinden in de grotere internationale accountantsorganisaties, maar recreatie-accountancy.nl is een kleinschalige dynamische ` jonge´ organisatie. Wij hanteren geen ´partner-beloningsbeleid´ zoals de grotere accountantskantoren en werken  kostenefficiënt. Door de standaard-tarieven die via de offertegenerator op te vragen zijn, hoeven wij bijvoorbeeld weinig tijd en energie te steken in arbeidsintensieve offerte-trajecten voor recreatie-ondernemers die eigenlijk alleen maar opzoek zijn naar de goedkoopste `boekhouder´.

 • Waarin onderscheidt uw dienstverlening zich ten opzichte van andere accountantskantoren?

  Wij richten ons uitsluitend op de recreatieve sector. Onze ´collega´ accountantskantoren bedienen wellicht ook recreatie-ondernemers, maar doen dit naast het bedienen van andere sectoren. Wij zijn van mening dat alleen een 100% focus op de recreatieve sector kan bijdragen aan actuele kennis en pro-actieve ondersteuning mogelijk maakt. Onze accountants, fiscalisten, juristen en consultants werken uitsluitend voor de recreatiesector, dit houdt ons en daarmee de ondernemer scherp. Daarnaast werken wij met scherpe, standaard tarieven die wij publiekelijk toegankelijk maken. Dus geen verrassingen achteraf. 

 • Hoe kan ik onverwacht hoge facturen voorkomen?

  Onze tarieven zijn standaard. Alleen meerwerk zullen wij doorbelasten tegen onze standaard uurtarieven. Aanvullend (betaald) advies verrichten wij alleen na akkoord van onze cliënten. Voordat wij op verzoek aanvullend advies gaan verlenen, geven wij aan hoeveel tijd en daarmee kosten met dit advieswerk gepaard gaat. Nadat wij het vraagstuk naar tevredenheid hebben beantwoord, sturen wij direct een factuur voor de extra werkzaamheden. Dat maakt het overzichtelijk en transparant.

 • Waar liggen naar uw mening de belangrijkste aandachtsgebieden voor een recreatie-onderneming?

  Dat verschilt per moment. De wereld en daarmee de recreatieve sector is tenslotte continu in beweging. Wij zien dat veel recreatie-ondernemers traditionele ´marketing´ bedrijven en moeite hebben om ´keuzes´ te maken. Zo richten veel recreatie-ondernemers zich nog steeds in sterke mate op gezinnen (met jonge of oudere kinderen'. Die markt is dus een vechtersmarkt en daarnaast erg seizoensgebonden. Wij zien graag dat ondernemers ook de mogelijkheden onderzoeken om andere (nieuwe) segmenten te gaan bedienen.  

  Ook de horeca vergt relatief veelal aandacht. Wij zien te vaak dat de horeca-ervaring ontbreekt met het gevolg dat de horeca veelal (onnodig) een negatieve bijdrage levert aan de winstgevendheid van de recreatie-onderneming. Onze recreatie-adviseurs hebben al talrijke recreatie-ondernemers succesvol begeleid bij de professionalisering van horeca-exploitaties en creatie van winstgevendheid.

  En als laatste zouden we graag de fiscale aspecten wensen te benoemen. Vooral bij familiebedrijven zien we vaak dat de exploitatie en de ´gronden´ nog in een eenmanszaak of vof zijn ondergebracht. Tot deze rechtsvorm wordt meestal besloten vanuit de gerealiseerde winsten. Vooral bij familiebedrijven met een lange historie is het vermogen in de loop der jaren sterk gegroeid, hetgeen niet altijd uit de balans blijkt. Bij verkoop van de onderneming blijkt de onderneming, waarvan de winstgevendheid beperkt was, een aanzienlijke waarde te vertegenwoordigen. Over de opbrengst uit de verkoop mag dan even tegen het hoogtse IB tarief afgerekend worden, omdat de onderneming in een vof of eenmanszaak zat. Wij zorgen ervoor dat de fiscale afrekening zo ´gunstig´ mogelijk wordt door tijdig de ´juiste´ fiscale maatregelen te nemen....Besparingen van bedragen met vijf nullen zijn meer regel dan uitzondering....

   

   

 • Ik overweeg een overstap naar uw kantoor, hoe gaat dit in zijn werk?

  Veel ondernemers zien een overstap naar een andere accountancydienstverlener als hoogdrempelig. Wij zorgen er echter voor dat de overstap zo geruisloos mogelijk plaatvindt. Indien u de dienstverlening bij uw huidige accountant wenst te beëindigen, dan kunnen wij zorgen voor een 'opzegbrief'. Vervolgens nemen wij contact op met uw huidige dienstverlener voor de overdracht van het 'dossier'. Wij nemen dit dus voor u uithanden, zodat u zich kunt blijven richten op de belangrijke zaken: ondernemen! 

 • Kunnen wij ook de administratie aan u uitbesteden?

  Uiteraard is dat mogelijk. De keuze laten wij echter volledig over aan de ondernemer. Zo zijn er ondernemers die de administratie liever in eigen beheer voeren. Andere ondernemers geven de voorkeur aan uitbesteding van de administratieve zaken. Wij werken bij voorkeur met 'online' boekhoudprogramma's zodat de ondernemer en accountant/ adviseur altijd mee kan kijken, ongeacht of de administratie nu wel/of niet wordt uitbesteed. Wij hanteren scherpe standaard uurtarieven voor het voeren van de administratie en maken van te voren een inschatting van onze tijdsbesteding, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij leveren periodiek overzichtelijke managementrapportages waarbij u direct kunt zien of uw prestaties in lijn liggen met de prognoses. Zo kunt u, waar nodig, tijdig bijsturen. 

 • Onze horeca-activiteiten vergen aandacht. Heeft u ook op dit gebied expertise in huis?

  Jazeker. Mede omdat de horeca-activiteiten binnen recreatieve ondernemingen veelal aandacht vergen, hebben wij eveneens veel horeca-expertise in huis. Onze 'horecaspecialisten' zijn zelf afkomstig uit de horecasector en vormen daarmee bij uitstek kritische sparringpartners. 

 • Over welke expertise beschikt uw kantoor niet?

  Hierin zijn wij erg helder. Uiteraard beschikken wij over kwalitatief hoogwaardige accountancy, fiscale, juridische en organisatorische expertise. Wij hebben echter geen verstand van techniek en van flora en fauna. Voor vragen over groenvoorzieningen, de technische installatie van uw toiletgebouw, etc. kunt u niet bij ons terecht.....dat laten wij graag aan derden over.


Heeft u zelf nog een vraag?

Klik hier om uw vraag per e-mail te stellen, wij streven er naar uw vraag op werkdagen op dezelfde dag te beantwoorden.