Achtergrond

100% puur recreatie

Recreatie-accountancy.nl is de accountancy-en adviesdienstverlener voor ondernemers in de recreatieve sector. Als enige in de markt richten wij ons exclusief op de recreatiesector. Deze unieke focus wordt gehanteerd om continu als kritische professionele sparringpartner voor onze cliënten in de recreatiesector te kunnen fungeren. Onze ervaring leert namelijk dat daadwerkelijke actuele praktijkkennis, oog voor de specifieke recreatieproblematiek, cruciaal is om de recreatie-ondernemer optimaal van dienst te kunnen zijn.

Wij bieden specialisten met jarenlange management en recreatie-ervaring op grote, gerenommeerde accountantskantoren, die hun specialisatie en affectie met de branche specifiek voor de recreatie willen inzetten. Wij beschikken over een aanzienlijk netwerk in de sector. Zo onderhouden wij frequent professionele contacten met de Recron, Koninklijk Horeca Nederland en banken. Ook leveren wij periodiek redactionele artikelen aan specifieke recreatieve vakbladen.

Naast de ‘traditionele’ accountancydiensten, waaronder het samenstellen van jaarrekening(en), het verzorgen van de aangifte(n) en het voeren van de administratie, ondersteunen wij onze recreatiecliënten bij talrijke organisatievraagstukken. Op verzoek bieden wij onze cliënten overzichtelijke managementrapportages, die o.a. inzicht geven in de prestaties van uw onderneming afgezet tegen uw ambities en/of tegen de prestaties van collega-ondernemers (benchmark). Bij de bespreking van uw jaarrekening geven wij prioriteit aan uw toekomstperspectieven. De resultaten uit het verleden zijn daarvoor een referentiekader, maar ook niet meer dan dat. Waar wilt u (bijvoorbeeld) over twee jaar staan met uw recreatie-onderneming en op welke wijze zou dit gerealiseerd kunnen worden?

Scherpe en transparante tarifering
Ondanks ons hoge kwaliteitsniveau hanteren wij ten opzichte van onze collega-aanbieders een scherpe tarifering, mede ingegeven door het feit dat de gemiddelde rendementen in de recreatiesector in verhouding tot de geïnvesteerde arbeidsuren (helaas) beperkt zijn. Onze tarieven zijn transparant en kunnen eenvoudig opgevraagd worden via onze online offertegenerator

Selectief aannamebeleid
Ondanks het feit dat wij een snel groeiende organisatie zijn, willen wij de jaarlijkse groei beheersbaar houden. Dit betekent dat wij een selectief aanname beleid voeren. Er moet ruimte blijven voor intensief en persoonlijk contact. Groot groeien is niet ons primaire doel, kwalitatieve dienstverlening wel. Dit kan betekenen dat wij niet alle verzoeken voor ondersteuning zullen kunnen honoreren.

Focus
Onze toegevoerde waarde, naast de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en onze recreatie-expertise, wordt ook gevormd door onze adviesfunctie. Wij richten ons op recreatie-ondernemers die groeiambitie hebben en behoeften aan persoonlijk contact met een kritische sparringpartner.